ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα σχόλια και η άποψή σας είναι πολύ σημαντικά για μας γιατί έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε πως προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Σας παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω σύντομη έρευνα, βοηθώντας μας να ανακαλύψουμε τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούμε.

Πόσο αξιόπιστη θα λέγατε πως είναι η Hosting υπηρεσία σας στην WebHosting|4U;
κάντε τουλάχιστον μια επιλογή
κάντε τουλάχιστον μια επιλογή
Ποια είναι η εμπειρία σας με την τεχνική μας εξυπηρέτηση ;
κάντε τουλάχιστον μια επιλογή!
κάντε τουλάχιστον μια επιλογή!
Ποιας μορφής τεχνική εξυπηρέτησης προτιμάτε;
κάντε τουλάχιστον μια επιλογή!
κάντε τουλάχιστον μια επιλογή!
Είναι σημαντική για εσάς η τηλεφωνική επικοινωνία ;
κάντε μια επιλογή!
κάντε μια επιλογή!
Γνωρίζετε τι είναι η βάση γνώσεων ; (Knowleage Base)
κάντε μια επιλογή!
κάντε μια επιλογή!
Διαθέτετε λογαριασμούς φιλοξενίας σε άλλους παρόχους ;
Field is required!
Field is required!
Αν ναι σε ποιους ;
Field is required!
Field is required!
H ιστοσελίδα σας βασίζεται ή προτιμάται να δουλεύεται σε :
κάντε μια τουλάχιστον επιλογή!
κάντε μια τουλάχιστον επιλογή!
Για ποιους λόγους προτιμάτε αυτήν την πλατφόρμα;
κάντε μια τουλάχιστον επιλογή!
κάντε μια τουλάχιστον επιλογή!
Συνολικά είστε ευχαριστημένος από την WebHosting|4U ;
κάντε μια επιλογή!
κάντε μια επιλογή!
Θα συνιστούσατε την WebHosting|4U σε έναν φίλο ή συνεργάτη ;
κάντε μια επιλογή!
κάντε μια επιλογή!
Συνολικά πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το κόστος που έχετε καταβάλει ;
κάντε μια επιλογή!
κάντε μια επιλογή!
Θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ;
κάντε μια επιλογή!
κάντε μια επιλογή!