Αλλαγή Nameservers σε Domain

Αλλαγή Nameservers σε Domain

Πληροφορίες

Ένας nameserver ορίζει την αντιστοιχία μιας ip διεύθυνσης στο διαδίκτυο με ένα όνομα χώρου (domain name).
Όλα τα Domain Names πρέπει να αντιστοιχούνται σε ip διευθύνσεις, καθώς είναι πιό εύκολο να θυμόμαστε ένα όνομα παρά έναν μεγάλο αριθμό.
Χωρίς μια ip διεύθυνση, ένα domain name δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του.

Επεξεργασία NameServer

Περιοχή πελατών

Η επεξεργασία των nameservers για τα domain names που διατηρείτε στην WebHosting|4U, πραγματοποιείται μέσω της περιοχής πελατών.

Dashboard

  • Αφού κάνουμε είσοδο στην περιοχή πελατών με τα προσωπικά μας στοιχεία, από το βασικό μενού του dashboard επιλέγουμε : Domains -> Τα Domains Μου

Διαχείριση

  • Από το domain όπου θέλουμε να αλλάξουμε nameservers, κάνουμε κλικ στις τελίτσες δεξιά, και στο menu που θα ανοίξει κάνουμε κλικ στο : Διαχείριση Nameservers

Στην νέα σελίδα που ανοίγει δηλώνουμε τους nameservers της αρεσκείας μας και κάνουμε κλικ στο : Αλλαγή nameservers

Ο χρόνος ενημέρωσης των nameservers μπορεί να διαρκέσει από 4 έως και 48 ώρες για πλήρη ενημέρωση του DNS για το domain name μας.

Μητρώο Ονομάτων .gr

Για τα .gr & .ελ domain names, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ώρες ενημέρωσης από την παρακάτω σελίδα.

×