Ποιές είναι οι ρυθμίσεις για email clients ;

Ποιές είναι οι ρυθμίσεις για email clients ;

SECURE imap SSL/TLS Ρυθμίσεις (Προτιμώμενες)

UsernameΗ email διεύθυνση σου:  πχ info@mydomain.gr
PasswordO κωδικός του email σου.
Incoming Serverimap.webhosting4u.email
Incoming Port993
Outgoing Serversmtp.webhosting4u.email
Outgoing Port465 (SMTP)
AuthenticationMy server requires authentication.

SECURE POP3 SSL/TLS Ρυθμίσεις

UsernameΗ email διεύθυνση σου:  πχ info@mydomain.gr
PasswordO κωδικός του email σου.
Incoming Serverpop.webhosting4u.email
Incoming Port995
Outgoing Serversmtp.webhosting4u.email
Outgoing Port465 (SMTP)
AuthenticationMy server requires authentication.