Πως αλλάζω τις php ρυθμίσεις;

Πως αλλάζω τις php ρυθμίσεις;


Ερώτηση: Χρειάζομαι να αλλάξω διάφορες ρυθμίσεις στην PHP για το domain μου. Πως μπορώ να τροποποιήσω τις ρυθμίσεις μέσω του plesk controlpanel ;

Αφορά : webhosting


Κάνουμε login στο plesk controlpanel του hosting λογαριασμού μας.

Βρίσκουμε το εικονίδιο της PHP

Στην επόμενη οθόνη μπορούμε να τροποποιήσουμε τις τιμές σε κάθε επιλογή της PHP ανάλογα τι χρειαζόμαστε.

πχ αν θέλουμε να ανεβάσουμε το όριο στο upload αρχείων πρέπει να αλλάξουμε 2 τιμές.
post_max_size
upload_max_filesize
και στα 2 πεδιά πρέπει να έχει την ίδια τιμή πχ 32Μ
Μ σημαίνει MB (Megabyte)

Αν θέλουμε να αυξήσουμε το όριο πχ της χρονικής διάρκειας όπου θέλει ένα script να εκτελεστεί τότε αλλάζουμε τα
max_execution_time
max_input_time

Πατάμε ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές και είμαστε έτοιμοι.