Πως αλλάζω service plan σε πελάτη μου ;

Πως αλλάζω service plan σε πελάτη μου ;


Ερώτηση: Πως μπορώ να αλλάζω το service plan σε πελάτη που έχω ήδη δημιουργήσει στο reseller πακέτο μου ;

Αφορά : Linux Plesk Reseller Hosting


– Συνδρομή πελάτη με service plan

Όλοι οι πελάτες που έχεις ήδη δημιουργήσει στο reseller πακέτο σου, κάνουν χρήση ενός Service plan.

Με το service plan ορίζεις, μια συνδρομή τι πόρους (hardware ή software πόρους) μπορεί να καταναλώσει.

Η συνδρομή για τον demo πελάτη, δημιουργήθηκε με το Service plan 1

Ο πελάτης σου για τον οποιοδήποτε λόγο, στο μέλλον, ίσως να χρειαστεί αναβάθμιση πόρων. Οπότε η αλλαγή του service plan είναι απαραίτητη.

Προυπόθεση είναι να έχεις δημιουργήσει ήδη πολλαπλά service plans για να εξυπηρετήσεις τους πελάτες σου.

– Αλλαγή της συνδρομής με άλλο service plan

H αναβάθμιση ή υποβάθμιση μιας συνδρομής είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία.

Από το μενού στα δεξιά επιλέγουμε το “Change plan/add-ons”

Στο επόμενο βήμα στο πεδίο “New service plan” από το drop down μενού επιλέγεις το νέο service plan που θέλεις να δώσεις στην συνδρομή του πελάτη σου.

Πατάμε ΟΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η συνδρομή πλέον λειτουργεί με το νέο service plan.