Πως κάνω web forward σε ένα domain ;

Πως κάνω web forward σε ένα domain ;


Ερώτηση: Πως μπορώ να κάνω ένα domain ή email forward μέσα από το Plesk panel ή την περιοχή πελατών ;

Αφορά : Linux Plesk Reseller Hosting | Domain Names


Domain & Email Forward

Συχνά για τις ανάγκες της επιχείρησης μας ή του αντικειμένου μας, κατοχυρώνουμε το ίδιο όνομα με διαφορετικές καταλήξεις.

Δεν θέλουμε όμως να βάλουμε περιεχόμενο σε όλα τα domains που κατωχυρώσαμε. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε το domain forward για να προωθήσουμε ένα domain σε ένα άλλο ενώ το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα emails.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε 2 μεθόδους για domain forward.

– Προώθηση domain μέσω της περιοχής πελατών

Κάνουμε login στην περιοχή πελατών.

Βρίσκουμε το domain που θέλουμε να δημιουργήσουμε το forward.

Επιλέγουμε διαχείριση domain

Στην νέα σελίδα που θα ανοίξει επιλέγουμε από το μενού αριστερά “Domain Forwarders”

Για να εφαρμοστεί η ανακατεύθυνση, πρέπει να δηλώσουμε τους απαραίτητους nameservers.

Χωρίς τους συγκεκριμένους nameservers, η ανακατεύθηνση δεν μπορεί να δουλέψει.

Η ρύθμιση των nameservers είναι απαραίτητη για την forward λειτουργία.

Μετά την ενημέρωση των nameservers, θα μπορούμε τα απαραίτητα πεδία για το domain forward.

Πατάμε “Προσθήκη & αποθήκευση domain” για να ολοκληρωθεί.

– Προώθηση domain μέσω του plesk panel

Η προώθηση ενός domain μπορεί να γίνει και μέσα από το plesk.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλουμε να προωθήσουμε το domain.gr προς το domain.com , αλλά να μπορούμε να έχουμε και email διευθύνσεις για το domain.gr

Κάνουμε login στο plesk panel

Πατάμε Add Domain

Στο νέο παράθυρο που άνοιξε, συμπληρώνουμε το domain name μας και στο πεδίο “Hosting Type” επιλέγουμε “Forwading”

Κάνουμε κλικ στα πεδία του DNS και του Email για την ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών.

Συμπληρώνουμε σε ποιό domain θέλουμε να κάνουμε προώθηση.

Πατάμε Add Domain έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η προσθήκη domain.

Ακύρωση προώθησης και επαναφορά φιλοξενίας

Μπορούμε να επαναφέρουμε το domain σε κατάσταση φιλοξενίας με την παρακάτω μέθοδο

Βρίσκουμε τα Hosting Settings του domain

Στην επιλογή που γράφει Hosting type πατάμε “Change””

Στην επόμενη εικόνα επιλέγουμε “Website Hosting”

Δίνουμε ένα username και password και ΟΚ

Τώρα το domain μας είναι σε status hosting και μπορούμε να ανεβάσουμε την ιστοσελίδα μας.

×