Ποιός είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης του domain μου ;

Ποιός είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης του domain μου ;


Ερώτηση: Πως μπορώ να δω ποιός έιναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (EPP Code) του domain name μου όπου καταχωρητής ή διαχειριστής είναι η WebHosting|4U

Αφορά : Domain names


– Περιοχή πελατών

Κάνουμε login στην περιοχή πελατών με τα προσωπικά μας στοιχεία.

Από το βασικό μενού εντός της περιοχής πελατών, επιλέγουμε Domains -> Τα Domains μου

Μπορούμε επίσης να δούμε τα domains από το box όπου αναγράφει τον αριθμό domains που έχουμε στην κατοχή μας.

– Επιλογή Domain

Ο κωδικός εξουσιοδότησης (EPP Code) είναι μοναδικός και διαφορετικός για κάνε ένα domain name.

Επιλέγουμε διαχείριση domain

Στην νέα σελίδα που θα ανοίξει επιλέγουμε από το μενού αριστερά “Λήψη κωδικού EPP”

– Ο EPP κωδικός

Στην νέα σελίδα θα εμφανιστεί ο epp κωδικός του domain

Με τον κωδικό αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε ένα .gr domain name σε άλλο καταχωρητή.

– EPP Code για άλλες καταλήξεις.

Αν το domain name σας είναι σε κατάληξη άλλη από .gr θα χρειαστεί να μας ανοίξετε ένα support ticket για να σας αποστείλλουμε τον κωδικό εξουσιοδότησης.

Δημιουργία ticket για αποστολή epp code