Ποιός είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης του domain μου ;

Ποιός είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης του domain μου ;


Ερώτηση: Πως μπορώ να δω ποιός έιναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (EPP Code) του domain name μου όπου καταχωρητής ή διαχειριστής είναι η WebHosting|4U

Αφορά : Domain names


– Περιοχή πελατών

Κάνουμε login στην περιοχή πελατών με τα προσωπικά μας στοιχεία.

Από το βασικό μενού εντός της περιοχής πελατών, επιλέγουμε Domains -> Τα Domains μου

Μπορούμε επίσης να δούμε τα domains από το box όπου αναγράφει τον αριθμό domains που έχουμε στην κατοχή μας.

– Επιλογή Domain

Ο κωδικός εξουσιοδότησης (EPP Code) είναι μοναδικός και διαφορετικός για κάνε ένα domain name.

Επιλέγουμε διαχείριση domain

Στην νέα σελίδα που θα ανοίξει επιλέγουμε από το μενού αριστερά “Λήψη κωδικού EPP”

– Ο EPP κωδικός

Στην νέα σελίδα θα εμφανιστεί ο epp κωδικός του domain

Με τον κωδικό αυτό μπορούμε να μεταφέρουμε ένα .gr domain name σε άλλο καταχωρητή.

– EPP Code για άλλες καταλήξεις.

Για όλα τα ξένα domain names ο κωδικός εξουσιοδότησης αποστέλεται στην email διεύθυνση του ιδιοκτήτη.