Πως κάνω flush dns στον H/Y μου ;

Πως κάνω flush dns στον H/Y μου ;


Ερώτηση: Πώς μπορώ να αδειάσω την τοπική μνήμη dns cache που έχει αποθηκεύσει ο Η/Υ μου ;


– Τί είναι dns cache ;

Μόλις ζητήσουμε από τον browser μας να ανοίξει μια ιστοσελίδα, αμέσως γίνετε ένα ερώτημα στον nameserver του λειτουργικού μας συστήματος.

Αυτή η λειτουργία συμβαίνει με οτιδήποτε υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας και χρειάζεται σύνδεση στο ιντερνετ για να δουλέψει.

Ο nameserver θα απαντήσει με την ip address της ιστοσελίδας που ζητήσαμε, και έτσι θα εμφανιστεί στον browser μας.

Αφού συμβεί αυτό, το λειτουργικό σύστημα, θυμάται αυτήν την απάντηση και την αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του.

Όταν ξαναζητήσουμε να δούμε την ίδια ιστοσελίδα μετά από μερικές μέρες ή ωρες, ο υπολογιστής μας δεν θα κάνει απευθείας ερώτημα στον nameserver.

Εφόσον υπάρχει αποθηκευμένη στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή μας, για να μας γλυτώσει χρόνο και να μας φέρει πιό γρήγορα την σελίδα που ζητήσαμε, θα χρησιμοποιήσει την πληροφορία που ήδη έχει.

Αυτή η μέθοδος λέγεται dns caching.

Ίσως χρειαστεί να καθαρίσουμε την dns cache του υπολογιστή μας σε περιπτώσεις όπου δεν μας ανοίγει σωστά μια ιστοσελίδα ή γνωρίζουμε ότι έχει γίνει πρόσφατα μια αλλαγή στο dns αλλά ο υπολογιστής μας δεν έχει λάβει την νέα dns πληροφορία.


– Πώς καθαρίζω την dns cache του υπολογιστή μου ;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή

Για Windows :

Πατάμε το κουμπί Start και κάνουμε αναζήτηση για command prompt

Αφού ανοίξει το πρόγραμμα γράφουμε

ipconfig /flushdns.

και πατάμε Enter.

Αμέσως θα εμφανιστεί μήνυμα ότι η dns cache έχει διαγραφεί.


Για MacOS

Ανοίγουμε τον Finder και κάνουμε κλικ στα Applications. Βρίσκουμε τα Utilities και τα ανοίγουμε.

Ανοίγουμε το terminal.

To terminal μπορεί επίσης να ανοίξει μέσω του launchpad ψάχνοντας για “terminal”

Στο νέο παράθυρο του terminal, ανάλογα την έκδοση Mac που έχουμε γράφουμε :

Για 10.7-10.9, 10.11-10.14 (Lion, Mountain Lion, Mavericks, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave): 
sudo killall -HUP mDNSResponder

Για 10.10 (Yosemite): sudo discoveryutil mdnsflushcache.

Για 10.5-10.6 (Leopard, Snow Leopard): sudo dscacheutil -flushcache

Για 10.4 (Tiger): lookupd -flushcache

Πατάμε Enter και θα μας εμφανίσει μήνυμα ότι η dns cache έχει διαγραφεί.