Εγκατάσταση WordPress από το Plesk.

Εγκατάσταση WordPress από το Plesk.


Ερώτηση: Πως θα κάνω νέα εγκατάσταση του wordpress στο domain name μου ;

Αφορά : WebHosting


– Εγκατάσταση σε νέο domain χωρίς προϋπάρχουσα εγκατάσταση.

Κάνουμε login στο plesk controlpanel

Ανοίγουμε τον file manager και διαγράφουμε τα προσωρινά αρχεία που δημιουργεί το plesk.

Από το μενού αριστερά επιλέγουμε WordPress -> install wordpress

Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει στο αριστερό μέρος της οθόνης, θα δούμε ότι έχει ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα πεδία.

Συμπληρώστε τον δικό σας όνομα χρήστη και κωδικό για την διαχείριση του wordpress και install

– Nέα εγκατάσταση σε domain που είχε ήδη wordpress ή άλλο CMS.

Είναι σημαντικό το wordpress να εγκατασταθεί σε “καθαρό” περιβάλλον φιλοξενίας.

Αν υπήρχε ήδη από πριν wordpress, μπορούμε αυτόματα να το διαγράψουμε μέσα από το wordpress toolkit.

Διαγραφή wordpress μέσω του toolkit

Από το μενού αριστερά επιλέγουμε WordPress.

Στην οθόνη που ανοίγει θα δούμε όλες τις wordpress λεπτομέρειες.

Κάνουμε κλικ στις τελίτσες τέρμα δεξιά, και στο υπο μενού που ανοίγει κάνουμε κλι στο “Διαγραφή/Remove”

Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί, πρέπει όλα τα κουτάκια να είναι επιλεγμένα.
Πατάμε στο Yes

Πρίν γίνει νέα εγκατάσταση πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχει διαγραφεί η προηγούμενη βάση δεδομένων αλλά και όλα τα αρχεία.

Από το μενού αριστερά κάνουμε κλικ στο Databases. Αν δεν υπάρχει κάτι είμαστε οκ.
Αν δούμε ότι υπάρχει ακόμα η βάση, πρέπει να την διαγράψουμε.

Από το μενού αριστερά κάνουμε κλικ στο μενού Files, και επιλέγουμε τον φάκελο httpdocs.
Αν είναι άδειος, είμαστε οκ. Αν δεν είναι, διαγράφουμε εμείς τα αρχεία από τον file manager.

Εφόσον λοιπόν είμαστε σε “καθαρό” λογαριασμό φιλοξενίας, μπορούμε να ακολουθήσουμε την διαδικασία που περιγράψαμε νωρίτερα για την νέα wordpress εγκατάσταση.

Αν υπήρχε οποιοδήποτε άλλο CMS εγκατεστημένο τότε πρέπει να διαγράψουμε τα αρχεία και την βάση δεδομένων μόνοι μας.