Πως κάνω login απευθείας στο wordpress μέσω του plesk;

Πως κάνω login απευθείας στο wordpress μέσω του plesk;

WordPress Toolkit Login

Μέσα από το toolkit θα δούμε ότι υπάρχουν 2 buttons. Login και setup. Πατώντας στο κουμπί login θα μπούμε στην διαχείριση του wordpress αυτόματα.

Plesk WordPress Toolkit login

WordPress Toolkit Account Setup

Στην περίπτωση όπου το login δεν μας δουλεύει, πατώντας το setup button, μπορείς να κάνεις reset τον κωδικό του διαχειριστή.

Plesk wordpress toolkit account setup

Σε περίπτωση όπου το login δεν δουλεύει, είναι πολύ πιθανό κάποιο plugin να το εμποδίζει.

Αν υπάρχει κάποιο security plugin ή recaptcha μπορείς να το απενεργοποιήσεις μέσα από την λίστα των plugins.