Πως μπορώ να επαναφέρω τα αρχεία μου μέσω του Acronis Backup ;

Πως μπορώ να επαναφέρω τα αρχεία μου μέσω του Acronis Backup ;


Ερώτηση: Πως μπορώ να επαναφέρω, βάση δεδομένων, αρχεία ή mailbox με το Acronis Backup ;

Αφορά : WebHosting


Εισαγωγή: Πολιτική Backup για Shared Hosting

Σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας προσφέρουμε backup του hosting λογαριασμού σας για αρχεία/φακέλους, βάσεις δεδομένων και email λογαριασμούς. To διαθέσιμο backup είναι ενεργοποιημένο για όλους και σε όλα τα hosting πακέτα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι. Ο κύκλος του backup είναι 15 ημέρες.

Μπορείτε να επαναφέρετε αρχεία/βάσεις/mailbox έως και 15 μέρες πίσω.

Το εργαλείο που προσφέρουμε είναι το Acronis Backup.

Η WebHosting|4U είναι Gold Partner της Acronis

acronis backup

Λειτουργία Επαναφοράς

To Acronis Backup θα το βρείτε στο website dashboard

Στην αμέσως επόμενη οθόνη, διαλέγουμε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει.

Μας εμφανίζονται 4 διαφορετικές επιλογές.


Export The Account: Με αυτήν την επιλογή μπορούμε να κατεβάσουμε όλοκληρο τον hosting λογαριασμό τοπικά στον υπολογιστή μας.

Μόλις πατήσουμε στο διαθέσιμο button, το Acronis θα προετοιμάσει τον λογαριασμό για εμάς.
Όταν ολοκληρωθεί θα δούμε ένα επιπλέον button για download. Φεύγοντας από αυτήν την οθόνη δεν διακόπτεται η λειτουργία.

Databases: Οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων των domains. Για επαναφορά, επιλέγουμε την βάση που μας ενδιαφέρει και πατάμε “Recover”.
Αν δεν θέλουμε να γίνει recover στην ίδια βάση, στο popup παράθυρο που ανοίγει, μπορούμε να δηλώσουμε ένα suffix, ότι όνομα θέλουμε πχ μια ημερομηνία ή ένα οποιοδήποτε άλλο όνομα.
Η επαναφορά κάνε overwrite όλα τα data της υπάρχουσας βάσης.

Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια νέα βάση από το backup με το suffix που δηλώσαμε αφήνοντας την κύρια βάση μας ανεπηρέαστη. Χρήσιμο στις περιπτώσεις όπου θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα tables της βάσης.

Files: Ta αρχεία και φάκελοι της ιστοσελίδας μας. Μπορούμε είτε να επαναφέρουμε ολόκληρο τον φάκελο httpdocs με όλα τα αρχεία και φακέλους, είτε να επιλέξουμε συγκεκριμένο φάκελο ή αρχείο μέσα από τον httpdocs φάκελο. Αν θέλουμε ένα “καθαρό” restore, πρέπει να επιλέξουμε στο επόμενο βήμα την επιλογή “Delete any files in the original location that were created after the backup”

Mailboxes: Τα διαθέσιμα backups από τις email addresses των domain μας.
Κατά την διάρκεια της επαναφοράς το mailbox γίνεται overwrite από το backup.