Πως κατοχυρώνω ξένα domain names με λατινικούς χαρακτήρες ;

Πως κατοχυρώνω ξένα domain names με λατινικούς χαρακτήρες ;

Ερώτηση: Θέλω να κατοχυρώσω ξένο domain name πχ .com, .net, .shop. Το προφίλ μου ως πελάτης στην WebHosting|4U είναι με Ελληνικούς χαρακτήρες. Πως το κατοχυρώνω με λατινικούς για εμένα ή τον πελάτη μου ;

Αφορά : Domain Names


Στην WebHosting|4U διατηρείτε έναν λογαριασμό πελάτη και μέσω αυτού του λογαριασμού έχετε πρόσβαση στην περιοχή πελατών μας.

Τα στοιχεία που έχετε δηλωμένα σε αυτόν τον λογαριασμό (ονομ/νυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο) χρησιμοποιούνται στην κατοχύρωση ενός domain name ως τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση όπου θέλουμε να κατοχυρώσουμε ένα ξένο domain name, οι ελληνικοί χαρακτήρες δεν είναι αποδεκτοί και πρέπει να δηλώσουμε τον ιδιοκτήτη του domain name με λατινικούς χαρακτήρες.

Για την κατοχύρωση ενός ξένου domain name πχ .shop, .com, .net, .blog και άλλα, απλά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο προφιλ ιδιοκτήτη.

Στο τελευταίο βήμα κατά την αγορά του domain στο πεδίο “Στοιχεία Ιδιοκτήτη Domain” επιλέξτε από το μικρό μενού “Προσθήκη νέου προφίλ ιδιοκτήτη”

Αυτά τα νέα στοιχεία αποθηκεύονται και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μελλοντικές κατοχυρώσεις ξένων domains για εσάς ή τον πελάτη σας.

Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, μπορείτε να συνεχίσετε την διαδικασία αγοράς κανονικά.