Πως μπορώ να δω τα error_logs του domain μου;

Πως μπορώ να δω τα error_logs του domain μου;

Ερώτηση: Η ιστοσελίδα μου εμφανίζει σφάλμα. Πως θα δώ τα μηνύματα λάθους (error_logs) ;


Όλα τα λάθη που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας καταγράφονται στο error_log.
Μέσω της καταγραφής μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιό είναι λάθος που παρουσιάζεται στον κώδικά μας, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η ιστοσελίδα μας.

Το error_log μπορούμε να το δούμε μέσα στο plesk controlpanel.

websites & domains -> logs

Μετέπειτα από το drop down menu επιλέγουμε να βλέπουμε μόνο τα errors για apache & nginx


Ανάλογα το τι θα μας δείξει αυτή η καταγραφή μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβές πρόβλημα του κώδικα μας και είτε να το διορθώσουμε μόνοι μας, είτε να ανοίξουμε ένα support ticket αν είναι κάποιο server error.

×