Πως μπορώ να δω τα error_logs του domain μου;

Πως μπορώ να δω τα error_logs του domain μου;

Ερώτηση: Η ιστοσελίδα μου εμφανίζει σφάλμα. Πως θα δώ τα μηνύματα λάθους (error_logs) ; #


Όλα τα λάθη που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας καταγράφονται στο error_log.
Μέσω της καταγραφής μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιό είναι λάθος που παρουσιάζεται στον κώδικά μας, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η ιστοσελίδα μας.

Το error_log μπορούμε να το δούμε μέσα στο plesk controlpanel.

websites & domains -> logs

Μετέπειτα από το drop down menu επιλέγουμε να βλέπουμε μόνο τα errors για apache & nginx


Ανάλογα το τι θα μας δείξει αυτή η καταγραφή μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβές πρόβλημα του κώδικα μας και είτε να το διορθώσουμε μόνοι μας, είτε να ανοίξουμε ένα support ticket αν είναι κάποιο server error.

WordPress Image Lightbox Plugin