Ποιό είναι το default htaccess αρχείο για το wordpress;

Ποιό είναι το default htaccess αρχείο για το wordpress;

Σε περίπτωση όπου διαγράψετε το default .htaccess αρχείο του WordPress μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω.

Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με τον editor μας και το ονομάζουμε .htaccess.
Κάνουμε επικόλληση και αποθήκευση το παρακάτω περιεχόμενο.


# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress