Ποιό είναι το webmail url ;

Ποιό είναι το webmail url ;

Για όλους τους πελάτες της email hosting υπηρεσίας το webmail περιβάλλον είναι στην διεύθυνση

https://webmail.webhosting4u.email