Καταχώρηση λάθους domain

Καταχώρηση λάθους domain

Ερώτηση: Έκανα λάθος καταχώρηση ή ανανέωσα λάθος domain name. Μπορεί να ακυρωθεί ;

Αφορά : WebHosting | Linux Plesk Reseller Hosting | Domains


Ακυρώσεις domain names

Πολιτική ακύρωσης για τα .gr domain names

Στην περίπτωση όπου θέλετε να ακυρωθεί ένα .gr domain name μπορεί να γίνει αίτημα ακύρωσης μόνο εντός 5 ημερολογιακών ημερών, ανεξαρτήτου λόγου.

Στην περίπτωση όπου ανανεώσατε λάθος .gr domain name, η συναλλαγή είναι τελική και δεν μπορεί να ανακληθεί.


Πολιτική ακύρωσης για τα όλα τα υπόλοιπα (ξένα) domain names πχ .com , .net , .eu κλπ

Για όλες τις περιπτώσεις, οι κατωχυρώσεις είναι τελικές, δεν μπορούν να ακυρωθούν, και δεν υποστηρίζεται η επιστροφή χρημάτων. Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα τεχνικά, να επεξεργαστεί ένα domain name μετά την κατωχύρωση του.

Στην περίπτωση όπου ανανεώσατε λάθος domain name, η συναλλαγή είναι τελική και δεν μπορεί να ανακληθεί.