Μετέφερε τον uploads φάκελο σε subdomain για καλύτερη ταχύτητα.

WordPress Image Lightbox Plugin