= Ανανεώθηκαν στις 09 Ιανουαρίου 2022 =


H WebHosting|4U είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία/προϊόν, που αποτελεί ιδιοκτησία της GricGroup A.E, και εδρεύει στην οδό Λεωφόρος Μεσογείων 507, 15343, Αγία Παρασκευή, Αθήνα.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τη WebHosting|4U, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας “webhosting4u.gr” και το περιεχόμενο αυτής. Περιλαμβάνουν έγγραφά όπως τους Όρους Χρήσης (TOS) της WebHosting|4U, την Πολιτική Κατοχύρωσης Domain Names, την Πολιτική Απορρήτου και τη Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ WebHosting|4U (ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ) ΚΑΙ/Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ WebHosting|4U.

Η ιστοσελίδα της WebHosting|4U καθώς και τα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες της είναι διαθέσιμα για κάθε ενήλικο πρόσωπο που είναι νομικά ικανό να συνάπτει συμβάσεις (δεσμευτικές συμφωνίες). Η WebHosting|4U διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια αυτά κατά την πρόσβαση σε όλες (ή ορισμένες) από τις υπηρεσίες/προϊόντα της, στη μορφή στοιχείων ταυτοποίησης ή στοιχείων επικοινωνίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι μεταξύ Εμάς και των Χρηστών και κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να επωφελείται από αυτούς.

Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε πλήρη ισχύ.

Εάν οι Όροι Χρήσης δε συμβαδίζουν με τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγγραφή σας στην WebHosting|4U (εφόσον υπάρχει εγγραφή), οι Όροι Χρήσης υπερτερούν, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά μέσω πρόσθετης τεκμηρίωσης που παρέχεται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WebHosting|4U.

1. Ορολογία

Όποτε εντοπίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, τα ”Εσείς”, “Σας” και “Χρήστης” αναφέρονται σε εσάς, το Χρήστη της ιστοσελίδας της WebHosting|4U και των περιεχομένων, προϊόντων ή υπηρεσιών της, και το “Δικό Σας” θα ερμηνεύεται ανάλογα. Επιπλέον, τα “Εμείς”, “Εμάς” και “WebHosting|4U” αναφέρονται στη WebHosting|4U και τα “Δικό μας” ή “της WebHosting|4U” θα ερμηνεύονται ανάλογα. Οι “Πληροφορίες Χρήστη” αναφέρονται στις προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέγονται από Εμάς στην ιστοσελίδα webhosting4u.gr ή/και κατά τη διαδικασία εγγραφής ή/και απόκτησης οποιονδήποτε υπηρεσιών ή προϊόντων της WebHosting|4U. “Η Ιστοσελίδα Μας” αναφέρεται στην ιστοσελίδα “webhosting4u.gr” και όλες τις υποσελίδες που σχετίζεται με αυτή. Ωστόσο, ως “Ιστοσελίδα WebHosting|4U” αναφέρονται οι Ιστοσελίδες των Χρηστών Μας που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της WebHosting|4U. Ως “Τρίτο Μέρος/Πρόσωπο/Οντότητα” ή “Τρίτους”, αναφέρουμε κάθε πρόσωπο/οντότητα/εταιρεία που δε σχετίζεται με τη WebHosting|4U και την GricGroup A.E.

2. Διαθέσιμες Υπηρεσίες

 • Premium Υπηρεσίες

  Σε περίπτωση που θεωρήσετε πως χρειάζεστε αυξημένο αποθηκευτικό χώρο, να κατοχυρώσετε ένα domain name ή να έχετε εξατομικευμένο design βασισμένο στις προτιμήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Premium υπηρεσίες μας. Επί του παρόντος, αυτές περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και Premium Εξυπηρέτηση Πελατών, δυνατότητα δημιουργίας και ανάκτησης backup (αντιγράφων ασφαλείας), περισσότερα στατιστικά στοιχεία, και πολλές ακόμη υπηρεσίες που είτε είναι ήδη διαθέσιμες είτε βρίσκονται προς υλοποίηση.

3. Πληρωτέες Υπηρεσίες

 • Τιμολόγηση

  Όλες οι υπηρεσίες έχουν μια καθορισμένη τιμή ή εύρος τιμών, που προκύπτουν από την αξία των προσφερόμενων χαρακτηριστικών συνυπολογίζοντας τον απαιτούμενο για την παραγωγή τους χρόνο που δαπανείται. Οι τιμές αυτές μπορούν να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεταβολές της αγοράς ή να αντικαθίστανται προσωρινά από ειδικές/προωθητικές (promotional) τιμές.
  Όλες οι τιμές μας ειναι σε ευρώ € και απεικονίζονται ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 • Απόκτηση των Premium Υπηρεσιών

  Όλες οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

  Για περισσότερες πληροφορίες επάνω στην απόκτηση των υπηρεσιών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

4. Domain Name (Πληρωτέα Υπηρεσία)

 • Κατοχύρωση και Ιδιοκτησία Domain Name

  Το πρόσωπο ή οντότητα που κατοχυρώνει ένα domain name είναι και ο νόμιμος ιδιοκτήτης του. Εάν ωστόσο Εσείς (ο ιδιοκτήτης του domain) αποφασίσετε να μην ανανεώσετε την κατοχύρωση ενός domain, η WebHosting|4U δε φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά τη λήξη της διάρκειας κατοχύρωσής του. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε πως δεν έχουν όλοι οι τύποι domain περίοδο αναμονής και συνεπώς αν δεν ανανεώσετε ένα domain ενδέχεται να το χάσετε λόγω κατοχύρωσής του από άλλον χρήστη του Διαδικτύου. Κάθε domain είναι από προεπιλογή κλειδωμένο και δε μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο πάροχο.
  Η κατάργηση του κλειδώματός του μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη του domain ή μέσω της περιοχής πελατών.

  Ο ιδιοκτήτης ενός domain name, οποιασδήποτε κατάληξης, είναι υπεύθηνος να παρακολουθεί την ημερομηνία λήξης του domain name του και να ολοκληρώνει την ανανέωση του, εφόσον το επιθυμεί, από την περιοχή πελατών μας. Η WebHosting|4U δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθηνη για την λήξη ενός domain name και την απενεργοποίηση διάφορων υπηρεσιών ως συνέπεια αυτού.

 • Ανανέωση Domain

  Ένα domain μπορεί να ανανεωθεί οποιαδήποτε στιγμή εντός της συνδρομής, από την ημερομηνία κατοχύρωσης έως την ημέρα πριν την αναγραφόμενη ως ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται στην περιοχή πελατών. Ως ημερομηνία λήξης αναφέρεται η ημέρα που το domain σας θα γίνει ανενεργό, παύοντας να λειτουργεί. Η Ανανέωση ενός Domain θεωρείται έγκυρη όταν η ημερομηνία Πληρωμής προηγείται της ημερομηνίας λήξης. Η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται όταν η επιλεγμένη οντότητα πληρωμής (δηλ. ο πάροχος της μεθόδου πληρωμής) επιβεβαιώσει την επιτυχή άφιξη της πληρωμής. Αν η Ανανέωση του Domain δεν πληρωθεί εγκαίρως, το domain εισέρχεται στη λεγόμενη περίοδο Καραντίνας. Μπορείτε να ανακτήσετε ένα domain από την περίοδο καραντίνας, με περαιτέρω χρέωση.
  Στην περίπτωση των gTLD (generic top level domain – π.χ. com, net, org) η τιμή ανάκτησης ανέρχεται στα 100 EUR. Η τιμή ανάκτησης για άλλα TLD μπορεί να ποικίλλει, ξεκινώντας από τα 100 EUR.

 • Ακύρωση της Κατοχύρωσης

  Τα domains είναι ιδιοκτησία του Χρήστη που τα κατοχυρώνει από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αγοράς. Ως εκ τούτου η κατοχύρωση δε μπορεί να ανακληθεί και η αποζημίωση δεν είναι δυνατή.

 • Ιδιωτική Κατοχύρωση Domain

  Μπορείτε να κατοχυρώσετε ένα domain name και να διατηρήσετε την ανωνυμία σας ως μέθοδο αποφυγής SPAM (ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ή για τη μη καταχώρησή σας σε βάσεις δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της κατοχύρωσης σας ζητείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, κάτι που ωστόσο συμβαίνει μόνο για λόγους χρέωσης (π.χ. για τη δημιουργία τιμολογίου). Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε θα δημοσιοποιηθούν αλλού. Η υπηρεσία της ιδιωτικής κατοχύρωσης domain παρέχεται από, και βρίσκεται σε συμμόρφωση με, τους Όρους Χρήσης της εταιρείας Anonymouse Domains, s.r.o., με Αριθμό Μητρώου: 28296800 και έδρα τη διεύθυνση Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, ή άλλη Τρίτη Οντότητα. Οι Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας αναγράφονται εδώ: Anonymouse Domains

5. Συμβόλαιο και Ανάκληση Συμβολαίου

 • Συμβόλαιο

  Κάθε φορά που μία πληρωμή ολοκληρώνεται επιτυχώς, ένα δεσμευτικό συμβόλαιο ξεκινά μεταξύ Εσάς και της WebHosting|4U. Ως “επιτυχώς ολοκληρωμένη”, ορίζεται μία πληρωμή όταν το πλήρες ποσό έχει κατατεθεί και ένα τιμολόγιο έχει δημιουργηθεί στη Διαχείριση του λογαριασμού σας στη WebHosting|4U, στο μενού “Υπηρεσίες και Τιμολόγια”. Υπάρχει μία περίοδος 15 ημερών κατά την οποία μπορείτε να αιτηθείτε την ακύρωση μίας υπηρεσίας και την αποζημίωσή σας. Η διαδικασία αυτή ωστόσο υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια και κανόνες (βλ. Παράγραφο 6.5).

 • Ανάκληση Συμβολαίου

  Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε την ανάκληση και ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας εφόσον δεν προτίθεστε να αιτηθείτε αποζημίωση του ποσού που καταβλήθηκε. Έχετε υπ’ όψιν πως, η ανάκληση, η απόκτηση υπηρεσιών καθώς και τυχόν αιτήματα για αλλαγές στις τρέχουσες υπηρεσίες (δηλ., οτιδήποτε επηρεάζει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών σας) θα πρέπει να γίνεται από Εσάς (τον ιδιοκτήτη του project) εγγράφως (μέσω email), και από τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας και τη δημιουργία του εν λόγω project.

 • Διάρκεια Συμβολαίου

  Η απόκτηση των πακέτων ιστοσελίδων έχει ισχύ για περίοδο από 1 έως 10 χρόνια. Τα domains έχουν ελάχιστη περίοδο κατοχύρωσης τα 1-2 χρόνια (ανάλογα τους όρους του παρόχου ενός domain) και μέγιστη τα 10 χρόνια. Για άλλες υπηρεσίες, το συμβόλαιο παύει να ισχύει με το τέλος της παροχής της υπηρεσίας εκτός αν ορίζεται σχετικά με το πέρας της πληρωμής τους.

6. Πληρωμές και Αποζημιώσεις

 • Μέθοδοι Πληρωμής

  Μπορείτε να αποκτήσετε τις υπηρεσίες μας με χρήση Πιστωτικής Κάρτας, PayPal, τραπεζικής μεταφοράς καθώς και άλλες τοπικές μεθόδους πληρωμής (συμπεριλαμβανομένης της απευθείας κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της WebHosting|4U).

  Στην περίπτωση πληρωμών με τραπεζική μεταφορά, μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες στην υποσελίδα “Τρόποι Πληρωμής”. Έχετε επίσης υπ’ όψιν πως περαιτέρω χρεώσεις προμήθειας που προκύπτουν από την τράπεζά σας θα πρέπει να καταβληθούν από Εσάς και όχι τη WebHosting|4U.

  Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων Σας στην αίτηση πληρωμής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα και οι πληροφορίες εντός τους ακριβείς. Η WebHosting|4U δεν ευθύνεται για ανεπιτυχή αιτήματα πληρωμής που οφείλονται σε λανθασμένα ή μη επαρκή στοιχεία Χρήστη.

 • Επεξεργασία Πληρωμής

  Χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα Σας ή το PayPal για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, εξουσιοδοτείτε τη WebHosting|4U (είτε απευθείας είτε μέσω συνεργατών, θυγατρικών ή Τρίτων Μερών) να συλλέξει την πληρωμή από την κάρτα ή το λογαριασμό Σας.

  Η WebHosting|4U δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών. Οι πληρωμές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ολοκληρώνονται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Πειραιώς.

 • Επαναλαβανόμενη Πληρωμή (Αυτόματη Ανανέωση)

  Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας Σας ή του PayPal για την πραγματοποίηση μίας πληρωμής, ενδέχεται να ενεργοποιείται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης. Η συχνότητα της ανανέωσης μπορεί να είναι μηνιαία ή ετήσια, ανάλογα τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει. Για ετήσιες ανανεώσεις, το ποσό χρεώνεται πριν την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας που έχετε ενεργοποιήσει.

  Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση οποιαδήποτε στιγμή στη “Διαχείριση” του project σας. Με την αυτόματη ανανέωση ενεργή, εξουσιοδοτείτε τη WebHosting|4U να λαμβάνει πληρωμή από την κάρτα ή τον PayPal λογαριασμό Σας έως ότου να ακυρώσετε την υπηρεσία.

 • Ημερομηνία Πληρωμής και Ημερομηνία Ενεργοποίησης

  Η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται με την επιβεβαίωση επιτυχούς λήψης του απαραίτητου ποσού από την επιλεγμένη οντότητα πληρωμών (δηλ., τον εκάστοτε πάροχο της μεθόδου πληρωμής). Στην περίπτωση πληρωμών που έγιναν μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή PayPal, το ποσό δεσμεύεται άμεσα από το λογαριασμό Σας. Αυτό σημαίνει πως η ημερομηνία πληρωμής και η ημερομηνία ενεργοποίησης είναι ίδιες, εκτός από τις περιπτώσεις που η πληρωμή θα πρέπει για οποιονδήποτε λόγο να ολοκληρωθεί χειρωνακτικά. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση μπορεί να καθυστερήσει κάποιες ημέρες.

 • Αιτήσεις Αποζημίωσης

  Όλες οι υπηρεσίες, με εξαίρεση την κατοχύρωση domain, είναι αποζημιώσιμες για μία περίοδο 15 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης. Η αποζημίωση είναι δυνατή μόνο για την πρώτη αγορά υπηρεσιών. Η WebHosting|4U δε θα αποζημιώσει περαιτέρω αγορές/ανανεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Αυτόματης Ανανέωσής τους μέσω της υπηρεσίας Επαναλαμβανόμενης Πληρωμής. Έχετε επίσης υπ’ όψιν πως οι εκπτωτικοί κωδικοί (vouchers) δεν είναι σε καμία περίπτωση αποζημιώσιμοι.

  Η αποζημίωση ήδη κατοχυρωμένων domains δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση που έχετε λάβει έναν εκπτωτικό κωδικό (voucher) για δωρεάν domain μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας και αιτηθείτε αποζημίωση μετά την κατοχύρωση του domain, το ποσό αποζημίωσης θα ισούται με το κόστος του πακέτου σας μείον το κόστος του domain.

  Εάν – στην περίπτωση online διαφημιστικής καμπάνιας – οποιαδήποτε Τρίτη Οντότητα (λ.χ. η Google) αποφασίσει την απαγόρευση της καμπάνιας λόγω αμφιλεγόμενης διαφημιζόμενης υπηρεσίας/προϊόντος, η αποζημίωση δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η WebHosting|4U δε φέρει ευθύνη για τυχόν οικονομικές απώλειες του Χρήστη.

  Για να αιτηθείτε ανάκληση του συμβολαίου σας, θα πρέπει να στείλετε email στη Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μας (βλ. Παράγραφο 5).

  Για την ακύρωση πακέτων ιστοσελίδας εντός της περιόδου των 15 ημερών δεν απαιτείται αιτιολόγηση από την πλευρά Σας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους Χρήστες Μας να την παρέχουν για λόγους πληροφόρησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

  Στην περίπτωση αιτήματος ακύρωσης κάθε Premium υπηρεσίας, εξαιρουμένων των πακέτων ιστοσελίδας και των domain names, οφείλετε να παρέχετε αιτιολόγηση του αιτήματος. Για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αιτήματα αποζημίωσης είναι:

  • Πλήρης παύσης κάθε υπηρεσίας
  • Επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του project Σας
  • Αποτυχία παροχής υπηρεσίας για την οποία έχει καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό (με επιβεβαίωση της πληρωμής)

  Σημείωση: Η WebHosting|4U διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τους λόγους αιτήματος ακύρωσης που έχετε υποβάλλει και να αποφασίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός Σας.

 • Ημερομηνία και Μέθοδος Αποζημίωσης

  Η αποζημίωση του ποσού που έχετε καταβάλλει ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών, ξεκινώντας από την ημερομηνία ειδοποίησης της WebHosting|4U για την επικείμενη αποζημίωση και θα καταβληθεί μέσω της ίδιας μεθόδου πληρωμής που έχετε χρησιμοποιήσει για την πληρωμή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις απευθείας κατάθεσης) ή μέσω μη αποζημιώσιμου εκπτωτικού κουπονιού στο ύψος της πληρωμής. Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών Σας λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την αποζημίωση.

7. Αποδεκτή Χρήση

 • Περιεχόμενο

  Δεν θα δημοσιεύσετε σε, ή διανείμετε μέσω, ιστοσελίδων της WebHosting|4U οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστικό, απειλητικό, άσεμνο, βλαβερό, ή είναι πορνογραφικού ή άλλου παράνομου χαρακτήρα. Επίσης, περιεχόμενο που κατά κάποιον τρόπο παραβιάζει ή θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά Μας ή τα δικαιώματα άλλων (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων απορρήτου και δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής) είναι απολύτως απαγορευμένο, όπως και κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή ενόχληση σε Εμάς ή σε άλλους. Επιπλέον, δε μπορείτε να εκφράζετε απόψεις που θεωρούνται χυδαίες, σεξιστικές, ρατσιστικές ή προσβλητικές. Ενθαρρύνουμε τους Χρήστες να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με σεβασμό και ευγένεια.

 • Ιδιοκτησία Περιεχομένου

  Δεν θα αναδημοσιεύετε ούτε και θα αναδιανέμετε με οποιοδήποτε τρόπο, υλικό σε ιστοσελίδα της WebHosting|4U, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του νόμιμου ιδιοκτήτη του εν λόγω υλικού.

 • Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις

  Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες οποιουδήποτε διαγωνισμού, προωθητικής ή διαφημιστικής καμπάνιας λαμβάνει χώρα στην Ιστοσελίδα της WebHosting|4U και σας βρίσκει συμμέτοχους.

 • Παρέμβαση

  Δεν θα επιδείξετε ή προκαλέσετε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή την ασφάλεια της ιστοσελίδας της WebHosting|4U, ούτε θα προκαλέσετε αδικαιολόγητη ενόχληση και αναστάτωση στο προσωπικό Μας.

 • Ταυτότητα

  Δεν θα υποδυθείτε άλλο πρόσωπο/οντότητα, ούτε και θα παρουσιάσετε ψευδώς τη σχέση που έχετε με κάποιο πρόσωπο/φορέα.

 • SPAM

  Δεν θα προωθήσετε την ιστοσελίδα σας στη WebHosting|4U με την αποστολή spam (δηλ., μηνύματα που αποστέλλονται σε λογαριασμούς email χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του λογαριασμού).

 • Λογισμικό Robot

  Δεν θα χρησιμοποιήσετε λογισμικό ρομπότ (ούτε και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό δεν ανήκει στη WebHosting|4U) για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων WebHosting|4U ή για να αποκτήσετε πρόσβαση με σκοπό την τροποποίηση ιστοσελίδων της WebHosting|4U.

 • Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας

  Δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος παράκαμψης με σκοπό να ξεπεράσετε περιορισμούς πακέτων ή περιορισμούς οποιασδήποτε υπηρεσίας ή λειτουργίας της WebHosting|4U.

8. Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε κατοχυρωμένο από πνευματικά δικαιώματα υλικό, εμπορικά σήματα καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικών ή περιεχομένων που παρέχονται ως μέρος της Ιστοσελίδας της WebHosting|4U εξακολουθούν πάντα να βρίσκονται στην δικαιοδοσία Μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό ή περιεχόμενο χωρίς την άδειά Μας ή των δικαιοπαρόχων Μας. Ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τέτοιο υλικό μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στους Όρους και Προϋποθέσεις, και κανέναν άλλο. Δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, διαθέτετε, εκμεταλλεύεστε εμπορικά ούτε και θα έχετε οποιαδήποτε μορφής όφελος/κέρδος από τέτοιο υλικό ή περιεχόμενο, ούτε και θα βοηθήσετε/διευκολύνετε Τρίτους σε δράσεις, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον, εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια διανομής ή εμπορικής εκμετάλλευσης, αποδέχεστε ότι θα Μας ειδοποιήσετε αμέσως.

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες Χρήστη συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς που ορίζονται στην, Πολιτική Απορρήτου Μας.

10. Παραβίαση των Όρων Χρήσης Μας

Μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 7 και/ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αντιβαίνουν ή παραβαίνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης, Σας καθιστούν υποκείμενους σε πειθαρχική και νομική δίωξη. Η απόφαση για την όποια κίνηση πειθαρχικών μέτρων (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη διακοπή όλων των υπηρεσιών), εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια της WebHosting|4U.

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε τυχόν παραβάσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης, τους Όρους και Προϋποθέσεις Μας ή στις τοπικές Σας νομοθεσίες.

11. Διακοπή/Τερματισμός υπηρεσιών

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως ή να διακόψουμε επ’ αόριστον τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς, αν παραβιάσετε -ή εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό να παραβιάσετε- τους Όρους και Προϋποθέσεις Μας. Επίσης, θα τερματίσουμε τις υπηρεσίες Μας προς Εσάς, αν κατά την απόλυτη κρίση Μας, επιδίδεστε σε συμπεριφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν ανεπίτρεπτες.

12. Αποποίηση Ευθυνών

ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ (HARDWARE) AΜΕΣΑ, EΜΜΕΣΑ Ή ΤΥΧAIΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ (DOWNLOADING) ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ. ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ (DOWNLOADING) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ WebHosting|4U, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ WebHosting|4U, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”. ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ WebHosting|4U.

 • Τρίτα Πρόσωπα

  Δεν υποστηρίζουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόν ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω Τρίτων Ιστοσελίδων.

  Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ Εσάς και Τρίτων που βρέθηκαν σε Ιστοσελίδα της WebHosting|4U ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, διατάξεων, εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, γίνονται μεταξύ Εσάς και της εν λόγω οντότητας. Επομένως, δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι για απώλειες/ζημιές οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών.

 • Εξαιρέσεις Εγγύησης

  Η WebHosting|4U, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοι της δεν αντιπροσωπεύουν ούτε εγγυώνται ότι:

  • Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα θα καλύψετε τις απαιτήσεις σας
  • Η χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς
  • Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από Εσάς ως συνέπεια της χρήσης των υπηρεσιών και των προϊόντων της WebHosting|4U, θα είναι εξακριβωμένες ή αξιόπιστες
  • Τυχόν ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού που Σας παρέχεται ως τμήμα των υπηρεσιών θα διορθωθούν

Καμία συμβουλή ή πληροφορία –είτε προφορική είτε γραπτή- που έχετε λάβει από τη WebHosting|4U, μέσω των, ή από τις υπηρεσίες Μας δεν αποτελεί εγγύηση, εφόσον δεν αναφέρεται ρητά στους όρους.

Η WebHosting|4U επιπλέον αποποιείται ρητά τις εγγυήσεις και τους όρους κάθε είδους, είτε ρητούς είτε συνεπαγόμενους, που συμπεριλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- τις εγγυήσεις και όρους εμπορευσιμότητας, τη δυνατότητα συγκεκριμένου σκοπού και τη μη-παραβίαση.

13. Περιορισμός της Ευθύνης

 • Γενικά

  Οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, πρόσθετες επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημιές μπορεί να προκληθούν από Εσάς, όπως και αν προκληθούν, και υπό οποιαδήποτε θεωρία της ευθύνης. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια καλής θέλησης ή επιχειρησιακής φήμης, οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, καθώς και το κόστος της προμήθειας των αγαθών ή των υπηρεσιών ή άλλης άυλης απώλειας.

  Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από Εσάς, συμπεριλαμβανομένης αλλά μη περιορισμένης στην απώλεια ή τη ζημιά ως αποτέλεσμα από:

  • Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη εκ μέρους Σας στην πληρότητα, την ακρίβεια ή την ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα σε Σας και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις υπηρεσίες
  • Οποιεσδήποτε αλλαγές που η WebHosting|4U μπορεί να κάνει στις υπηρεσίες, ή για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή στην παροχή των υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων εντός των υπηρεσιών)
  • Διαγραφή, αλλοίωση, ή αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνίας που διατηρούνται ή διαβιβάζονται από ή μέσω της χρήσης των υπηρεσιών
  • Αποτυχία Σας να παρέχετε στη WebHosting|4U ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού
  • Αποτυχία Σας να κρατήσετε τον κωδικό ή τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας ασφαλείς και εμπιστευτικές
 • Δικαιοδοσία

  Οι –αναγραφόμενοι στην παράγραφο 13.1- περιορισμοί της ευθύνης της WebHosting|4U προς Εσάς, θα εφαρμόζονται είτε η WebHosting|4U έχει ενημερωθεί είτε όχι, είτε όφειλε να γνωρίζει τη πιθανότητα οποιονδήποτε τέτοιων απωλειών. Επίσης, περιορισμοί που είναι νόμιμοι ως προς την δικαιοδοσία Σας θα αφορούν Εσάς.

 • Παρεχόμενες Πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της WebHosting|4U

  Δεν είμαστε και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για:

  • Υλικό που γράφεται από τους Χρήστες, ιδιαίτερα εκείνου που δημοσιεύεται στα blogs ή/και fora. Επιπλέον, δεν εγκρίνουμε τέτοιου είδους υλικό και διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγχουμε τέτοιες δημοσιεύσεις, καθώς επίσης και να ανταποκριθούμε, σχολιάσουμε, επεξεργαστούμε, αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τα blogs ή/και τα fora κατά την απόλυτη κρίση μας. Ωστόσο, η αποτυχία της αφαίρεσης τέτοιου υλικού δεν υποδεικνύει ούτε την έγκριση ούτε την αποδοχή του από Εμάς
  • Την ακρίβεια, το συγχρονισμό ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας/δήλωσης σε Ιστοσελίδες της WebHosting|4U, ούτε και θα καταστούμε υπόλογοι/υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές ή/και απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στα blogs και τα fora (εκτός από περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται/απαιτείται από το νόμο). Εάν έχετε οποιοδήποτε απαίτηση ή αντίθεση που προκύπτει από τις ενέργειες ή/και τις δηλώσεις ενός άλλου χρήστη, συμφωνείτε να φέρεστε εναντίον του εν λόγω χρήστη και όχι εναντίον Μας
  • Την ποιότητα, την ακρίβεια της επίδοσης των Ιστοσελίδων της WebHosting|4U, εκτός από περιπτώσεις που επιβάλλονται/απαιτούνται από το νόμο.
   Ωστόσο, θα προβούμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια παροχής των υπηρεσιών μας με τον πιο επαγγελματικό τρόπο
  • Οποιεσδήποτε ψευδείς διαστρεβλώσεις κάνουμε και για οποιοδήποτε θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό προκλήθηκε από την αμέλειά Mας. Δεν είμαστε ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε Εσάς για οποιαδήποτε άλλη απώλεια/ζημιά που Εσείς ή οποιοδήποτε Τρίτο Πρόσωπο μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης, ή της σύνδεσης με τη χρήση, των Ιστοσελίδων της WebHosting|4U

14. Συνεχής Διαδικασία Βελτίωσης

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων μας είναι το επίκεντρο της προσοχής της WebHosting|4U, συνεπώς το σύστημά μας υπόκειται σε Συνεχή Διαδικασία Βελτίωσης (CIP) τόσο στις τεχνολογικές πτυχές όσο και σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του προϊόντος μας.

15. Σχόλια

Ως μέρος της δέσμευσής Mας για υπεροχή, η WebHosting|4U δέχεται καλοπροαίρετα όλα τα σχόλια και τις υποδείξεις Sας που αφορούν σε μερικούς ή σε όλους τους ‘Oρους και Πολιτικές που δηλώνονται σχετικά με τους παρόντες όρους και διατάξεις. Για να συμβάλλετε με το σχόλιο/πρότασή Σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Μας, ή στείλετε ένα email στο: support@webhosting4u.gr

16. Αλλαγές και Ανανεώσεις των Όρων

Η WebHosting|4U διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, λαμβάνοντας υπ΄όψιν νομικές, βιομηχανικές ή άλλες αλλαγές του ισχύοντος καθεστώτος. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της συμφωνίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα “webhosting4u.gr”. Εάν μία ενημέρωση αλλάζει σημαντικά τα δικαιώματά Σας, θα ενημερωθείτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την έναρξη ισχύος της ενημέρωσης. Μπορείτε να απορρίψετε τυχόν αλλαγές που έγιναν στους παρόντες Όρους, διακόπτοντας τη χρήση της ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της WebHosting|4U. Ενθαρρύνουμε όλους τους Χρήστες να διαβάσουν πλήρως αυτή τη συμφωνία και να την επανεξετάζουν τακτικά. Τα έγγραφα ισχύουν από την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής τους.

Τελευταία Τροποποίηση 09 Ιανουαρίου 2022