Λαμβάνω spam newsletter στο email μου.Τι να κάνω ;

Αφορμή για το σημερινό blog post στάθηκε ένα spam newsletter που έλαβα στο προσωπικό μου εταιρικό mailbox. Πραγματικά, η συγκεκριμένη υποτιθέμενη προωθητική ενέργεια είναι ο ορισμός ενός κακού, χείριστου, newsletter, και ο αποστολέας χτυπάει 10/10 σε όλα τα σημεία κακού marketing.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις λάβει διαφημιστικό email απο εταιρεία που δεν έχεις ακούσει ποτέ. Απο e-shop που δεν ψώνισες ποτέ ή γενικά απο κάποιον όπου δεν συναίνεσες να λαμβάνεις το ενημερωτικό του newsletter.
Έτσι συνέβει και σε εμένα σήμερα. Συγκεκριμένα απο κάποια εταιρεία όπου ασχολείται με μονώσεις κτηρίων 😛


Το συγκεκριμένο newsletter το λαμβάνω ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Είναι εμφανές πως ο αποστολέας δεν γνωρίζει ούτε καν τις βασικές έννοιες ενός τυπικού ενημερωτικού μηνύματος, όπως επίσης προφανώς δεν γνωρίζει και την νομοθεσία όσον αφορά το θέμα newsletter.
Προσωπικά δεν έχω γραφτεί σε καμμία mailing list της συγκεκριμένης εταιρείας. Πως απέκτησε τις email διευθήνσεις μου ?

Το πιό πιθανό είναι να αγόρασε παράνομα κάποιο πακέτο email διευθήνσεων απο εταιρείες όπου κάνουν αυτήν την δουλειά. Να μαζεύουν email διευθήνσεις.
Ναι αλλά είναι νόμιμο ; Όχι δεν είναι νόμιμο. Απαγορεύεται ρητά απο την Ευρωπαική Νομοθεσία ο διαμοιρασμός email διευθύνσεων με σκοπό την διαφήμιση.

Η νομοθεσία επιτρέπει τα διαφημιστικά μηνύματα (newsletters) μόνο σε χρήστες όπου έχουν συμφωνήσει να δεχτούν newsletters.
Στην χώρα μας δυστηχώς αν και έχει θεσπιστεί σχετική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται, όπως επίσης ο ελεγκτικός μηχανισμός (αν και υπάρχει) όπου θα έπρεπε να παρεμβαίνει σε παράπονα χρηστών, δεν είναι αποτελεσματικός.

Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρει :

Άρθρο 11 – Ν.3471/2006

Μη ζητηθείσα επικοινωνία.

1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (με ή) χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.
*** Οι λέξεις “με ή” της παρ.1 διαγράφονται, ΑΠΟ 1ης Σεπτεμβρίου 2011, με την παρ.1 άρθρου 16 Ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α 22/21.2.2011).
2. “Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις.”
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαθίσταται ΑΠΟ 1ης Σεπτεμβρίου 2011,ως άνω, με την παρ.1 άρθρου 16 Ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α 22/21.2.2011).

Αν τυχαίνει και αποστέλετε παρόμοια ενημερωτικά newslettters σε πιθανούς πελάτες σας απλά σταματήστε το. Μόνο κακό κάνετε στις υπηρεσίες σας και στην αξιοπιστία της εταιρείας σας.

Πως αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους spam newsletters ώς παραλήπτες;

  • Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον αποστολέα να μας αφαιρέσει απο τις λίστες του.
  • Αν το newsletter έχει επιλογή διαγραφής, κάνουμε κλικ για να διαγραφούμε (εφόσον είναι Ελληνική επιχείρηση. Αν δεν είναι Ελληνική προτιμότερο είναι να μην κάνετε διαγραφή καθώς το πιο πιθανό είναι να μπείτε σε άλλη λιστα.)
  • Μεταφέρουμε το newsletter στον Junk/spam φάκελο μας.
  • Ενημερωνόμαστε απο την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / dpa.gr

www.dpa.gr 

 

Leave a comment