Έχεις WordPress Theme από την PipDig; Ένα ενδιαφέρον εύρημα ασφάλειας δημοσιεύτηκε