Ευπάθεια στο WP FileManager plugin. Στην WebHosting|4U είσαι Ασφαλής