Συνήθως σε μια reseller hosting υπηρεσία, προ-αγοράζουμε τον δίσκο όπου θα φιλοξενηθούν domains.
Θα σας ενδιέφερε μοντέλο χρέωσης όπου η τιμολόγηση θα γίνετε βάσει κατανάλωσης?
Τιμολόγηση μόνο για όσα GB καταναλώνονται ανά μήνα.
Στην κλασσική υπηρεσία shared hosting , προσφέρουμε ένα backup ανά ημέρα.
Επιλέξτε εαν θα ήταν χρήσιμο για τον πελάτη η παροχή και ενός δεύτερου αντιγράφου ασφαλείας μέσα στο 24ωρο.
Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε στον πελάτη σας,
την φιλοξενία σε hosting λογαριασμό βασισμένο σε cloud πόρους,
σε αντίθεση με το κλασσικό shared reseller hosting που βασίζετε σε single server.
Συμπληρώστε το όνομα της εταιρείας σας ή κάποιο από τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την enterprise hosting υπηρεσία.